ĐI ĐÁM CƯỚI MÀ NÓ LẠ LẮM… 

Đã bao giờ bạn đi đám cưới kiểu: Đám cưới mà không có nhảy múa ca hát inh ỏi, không bia rượu, không nhậu nhẹt bia bọt